Imkervereniging Deventer

Bestuur

Gedeeld voorzitter en depot Over de IJssel-beheerder: Hilbrand Meijer

Gedeeld voorzitter, secretaris en nieuwsbrief Tuters en Kwakers-coördinator: Sia Prins

Penningmeester: Frans Kapsenberg

Algemeen bestuurslid: Hanne Struik

Algemeen bestuurslid: Frank Leenen

Hier kun je de Statuten van de Imkervereniging Deventer, opgesteld op 14 juli 2017, lezen.

Tweet