Imkervereniging Deventer

105 jaar!

Imkervereniging Deventer bestond in 2018 105 jaar! Ons 100-jarig bestaan hadden we uitgebreid gevierd, maar ook dit jubileum wilden we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom schreven we op zaterdag 17 maart 2018 een keuring uit met heel bijzondere keurmeesters, namelijk de cursisten van de cursus ‘Keurmeester Bijenproducten’ die deze winter in Deventer werd georganiseerd door het Bijkersgilde.

De aanstaande keurmeesters hadden als examenopdracht het verrichten van de keuring die door de Imkervereniging Deventer was uitgeschreven. Het ging om het keuren van alle mogelijke bijenproducten, waaronder natuurlijk honing, maar ook bijvoorbeeld was, mede, propolis, of honinggebak. In totaal werd er in maar liefst 19 klassen gekeurd.

Maar dat was nog niet alles!

We maken van deze dag namelijk een echte imkerdag, die voor alle bezoekende imkers meer dan de moeite waard zal zijn omdat we ook een aantal zeer boeiende sprekers hebben uitgenodigd!

Wat gaat er die dag gebeuren?

9.00 Inschrijven

De locatie van de Imkerdag, KindCentrum Borgele aan het Groenewold 182 in Deventer  is vanaf die tijd open. U kunt zich inschrijven bij de balie.

9.45 Opening

10.00 Lezing 1 door dr. Gerhard Liebig

Dr. Gerhard Liebig is bekend van onder andere de Liebig dispenser houdt zijn lezing over ‘Die drei großen Probleme der Völkerführung und ihre Lösung’ te weten: ‘Schwärmen, Wassergehalt des Honigs und Varroabehandlung’. Dr. Gerhard Liebig is een boeiend spreker die in het Duits een voor iedereen begrijpelijk verhaal weet te vertellen. Ook voor wie niet van plan is aan de keuringen mee te doen dus zeer de moeite waard!

12.15 – 13.00 Lunch

Tijdens de lunch hebt u gelegenheid om de keurende imkers aan het werk te zien en is er gelegenheid om ze vragen te stellen.

13.00 Lezing 2 door Albert Muller

Albert’s lezing zal gaan over de fascinerende ontwikkeling van het begin van het bijenjaar. Uitmondend in het hoogtepunt … de zwerm! En de betekenis die zwermen heeft voor de weerstand van de bij ten opzichte van varroa.

14.00 Lezing 3 door Klaas Sluiman

Veel imkers vragen zich af hoe ze hun honing het beste aan de man kunnen brengen. Een vraag die Klaas Sluiman gaat beantwoorden en die te maken heeft met kwaliteit, met prijs en met doelgroepen. Het lijkt zo eenvoudig, maar om de juiste prijs te bepalen moet je weten dat 1+1 niet altijd 2 is, maar ook 3 kan zijn!

15.00 Pauze

15.15 – 16.00 Officiële afronding

Die bestaat uit de uitslag van de keuringen en de uitreiking van de oorkondes. Daarna volgt de diploma-uitreiking aan de nieuwe keurmeesters. Wij zijn verheugd u te kunnen vertellen dat de diploma-uitreiking gedaan zal worden door Annemarie Kamerling, projectmedewerker van het Overijssels landschap. Ze is medeaanjager van de Bijenbeweging Overijssel en zal ook kort iets vertellen over dit project.

Wat gaat deze dag kosten?

Voor het keuren van de bijenproducten vragen we geen vergoeding.Voor het bijwonen van de dag zelf is wel een kleine vergoeding verschuldigd, te weten € 10. Dat is inclusief koffie, thee e.d. en een lekkere lunch. Het wordt geïnd bij de entree van het KindCenrum Borgele, Groenewold 182 in Deventer.

In verband met de planning en de reservering van de lunch moet u zich van tevoren aanmelden. Dat kan via dit formulier. Natuurlijk kunt u ook uw partner en andere introducees meenemen.

Voor degenen die een bijenproduct willen laten keuren

De keuring word afgenomen op zogenaamd lokaal niveau, dus we zullen de lat niet te hoog leggen. Op de site van het Bijkersgilde vindt u het reglement. Niet schrikken van de omvang ervan; bij bestudering valt het wel mee. In de tweede helft van dit reglement vindt u de keuringsformulieren. Als u die bestudeert, ziet u waar de keurmeesters op letten, dus waarop u ook kunt letten bij het klaar maken van uw inzending.

Vragen?

En hebt u nog vragen: stel ze gerust! Dat mag per e-mail aan Hilbrand Meijer. Hij zorgt dat de vraag op de juiste plek terecht komt.

Imkerdepot 'Over de IJssel'

Hier koop je alles wat je nodig hebt op imkergebied en praat je onder het genot van een kopje koffie bij met collega-imkers. Openingstijden? Check ze op Bee Happie of bel Hilbrand Meijer op 06 – 51 340 873.

Kaart
Tweet